Golvläggare - Allt viktigt om Golvläggare


Trägolv

Brä länkar om golvläggare

Ett trägolv ska hålla en fuktighet av omkring 8% när de läggs för att trägolvet inte ska röra sig så mycket efter att det lagts. Trä är ett levande material som kan röra på sig beroende på hur fuktigt det blir. En kall och torr vinterdag är trägolvet liten mindre än en varm och fuktig sommardag. Detta gör att ett trägolv måste alltid har utrymme och möjlighet att krympa eller expandera.

Ett trägolv trivs bäst i en omgivning som håller en temperatur av 35-65% relativ luftfuktighet vid cirka 20°C. Trägolvet bör läggas i rummets längdriktning och om rummet är ganska kvadratiskt kan golvet läggas i linje med det inkommande ljuset från fönstren.

När du lägger ett trägolv är det viktigt att undvika fukt som tränger uppåt från underliggande golv, t.ex. betonggolv. Detta kan lätt göras med en fuktspärr eller platonmatta.